MODELATGE BIM

BIM (Building Information Modeling) és una metodologia de disseny i documentació que es caracteritza per crear i utilitzar informació computable sobre un projecte.

A través del BIM es genera un “model d’informació” que una vegada se li dona al client li proporciona solucions de disseny i l’ajuda a disminuir errors i riscos.

He implementat aquesta metodologia en tots els meus projectes estructurals utilitzant com a eines de disseny el software TEKLA. És per això que, a part dels serveis de disseny i càlcul estructural, ofereixo el servei de modelatge BIM.

ALTRES SERVEIS

© 2023 XAVIER ALSINA. All Rights Reserved.