Política de Privacitat

A través del lloc web www.consultorestructural.cat es poden recopilar dades de caràcter personal dels Usuaris, pel que en compliment de la normativa de protecció de dades personals, abans d’introduir-les han de llegir la present informació i donar el seu consentiment pel seu tractament.

S’informa als usuaris que les seves dades seran tractades de manera confidencial i quedaran incorporades als fitxers amb les finalitats que s’indiquen en cada cas.

El propietari del lloc web, Xavier Alsina, no es fa responsable del compliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d’altres portals als quals es puguin enllaçar des d’aquest portal o que hagin pogut establir enllaços al mateix, pel que l’Usuari és responsable de les dades personals que pugui proporcionar.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES PERSONALS?

– Identitat: XAVIER ALSINA PADRÓS

– Adreça postal: C. Montseny, 43 – 08560 – Manlleu – (Barcelona)

– Correu electrònic: info@consultorestructural.cat

AMB QUINA FINALITAT TRACTEM LES VOSTRES DADES PERSONALS I PER QUANT DE TEMPS ES CONSERVARAN?

Les dades que us sol·licitem i pel seu tractament ens consenteix té per finalitat atendre les vostres peticions d’informació, conservant-se en aquests casos les dades fins que sol·liciti l’aturada de l’activitat.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

La base legal per al tractament de les vostres dades per part de XAVIER ALSINA, és el consentiment que us sol·licitem que ens presteu a aquest efecte i exclusivament per a les finalitats del tractament indicades.

En accedir als formularis de contacte del lloc web, haureu de completar obligatòriament els camps que us sol·licitin, sense que puguin registrar-se ni enviar-se si no ho feu tots.

Així mateix, prèviament al registre i enviament del formulari amb les vostres dades personals, serà precís el vostre consentiment perquè el responsable del tractament pugui procedir al seu tractament segons la finalitat prevista, havent de marcar en aquest cas preceptivament el “check box” previst a aquest efecte, significant aquesta acció que presteu el vostre consentiment.

QUI SÓN ELS DESTINATARIS DEL TRACTAMENT DE LES VOSTRES DADES?

Les vostres dades personals seran tractades pel responsable del tractament, cedint-se només en els casos previstos legalment.

QUINS SÓN ELS VOSTRES DRETS QUAN ENS FACILITEU LES VOSTRES DADES?

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que us concerneixin o no i, en aquest cas, dret d’accés a les mateixes.

Teniu dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu oposar-vos al tractament de les vostres dades.

En determinades circumstàncies, podreu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També tindreu dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que us concerneixin i que ens hàgiu facilitat en un format estructurat, d’ús comú i llegible per màquina, i a que les transmetin a altres responsables del tractament quan l’estat de la tècnica ho permeti.

Així mateix, podreu retirar el consentiment per al tractament de les vostres dades en qualsevol moment, sense que això afecti a la legalitat del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’eficaç exercici dels drets indicats, haureu d’enviar un correu electrònic a info@consultorestructural.cat. Haureu d’acompanyar còpia del DNI, passaport o altre document que us identifiqui, llevat que en el cas que feu servir la vostra signatura electrònica.

XAVIER ALSINA PADRÓS deixarà de tractar les dades, llevat que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix us informem que teniu dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control com ho és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

© Tots els drets reservats.

SITE

© 2023 XAVIER ALSINA. All Rights Reserved.