SUPORT A LA DIRECCIÓ D'OBRA

M’agrada donar per finalitzats els meus serveis una vegada l’estructura es troba correctament acabada.
 
 
Per això, també puc acompanyar a la Direcció Facultativa durant tot el procés de construcció de l’estructura de l’edifici.

ALTRES SERVEIS

© 2023 XAVIER ALSINA. All Rights Reserved.