SUPORT EN FASE DE PROJECTE

Estic en contacte amb molts professionals dels sector per tal de trobar les millors solucions tècniques en projectes de diferent tipus, dimensió i complexitat.

En ser especialista en disseny i càlcul estructural, puc controlar i optimitzar la fase del projecte que més cost suposa de l’obra, rendibilitzant al màxim el cost que n’acabarà pagant el client, sense representar-li un sobrecost.

ALTRES SERVEIS

© 2023 XAVIER ALSINA. All Rights Reserved.